072-2424404

www.avivshoa.co.il

חזור לקיר הידיים
נותנים יד לניצולי השואה
הצטרף ל- 47465 איש שכבר נתנו יד לניצולי השואה

שם :


הטקסט שאני מבקש לכתוב לצד היד שלי:
הוסף את היד שלי לקיר
HandsWall
© 2019 כל הזכויות שמורות אביב לניצולי השואה
פותח על ידי פרומתאוס