072-2424404

www.avivshoa.co.il

נותנים יד לניצולי השואה

עמותת אביב לניצולי השואה (ע"ר) מסייעת לניצולי השואה למצות את מכלול הזכויות המגיעות להם.
הסיוע ניתן ללא כל תשלום.
העמותה פועלת להגברת המודעות הציבורית למצבם של ניצולי השואה על מנת שיוכלו לחיות את חייהם בכבוד וברווחה.
עד עכשיו 46111 איש נתנו יד לניצולי השואה
תנו גם אתם יד צהובה ועזרו לניצולי השואה.
על כל יד צהובה שלכם תקבל העמותה תרומה של חמישה שקלים !

שלומי : בהצלחה
לינויבהצלי : בהצלמ
שלומי : בהצלחה
לינוי : בהמלחה
יובל : בהצלה
ליאת דניאל : לא נשכח לעולם
שךומי : אוהבים אותכם
לינעי : אוהבים אוצכם
אגיב לינה : אהבת החיים
לינוי : בהצלחה
לימוי : בהצלחה
לינוי : בהצלחה
שלומי : אוהבים אותכם
לינוי : בהצלחה
שוג : בהצלחה
לינוי : בהצלחה
שלומי : בהצלחה
לינוי : בהצלחה
שלומי אוהבים או: בבב
שלומי : בהצלחה
לינויאןהביפמאןת: אוהבים אותכם
שלומי : בהצחהח
לינוי : בהצלחה
יובל : בהצלחה
לינעי : בהצלחה
יובל : בהצלחה
שלוני : בהלחנה
לינוי : בהצלחה
יובל : בהצלחה
שלומי : בהצצחהה
שלומי : אוהבים אותכם
לימוי : בהצלחה
שלומי : בהצלחה
לינוי : אוהבים אותכםק
יובל : בהצלחה
שלומי : אוהבים אוצכם
רוני : בהצלחה
רינה : נעזור כל עוד ניתן
רינה : נעזור כל עוד ניתן
רינה : נעזור כל עוד ניתן
רינה : נעזור כל עוד ניתן
שלומי : נזכור ולא נשכח
חינוי : בהצלהה
יהודי גאה : גאים בכם
יובל : בעזרת השם יהיה טוב , רק בעזרתו
שלומי : בהצלחה
לינוי : בהצלחה
יאנה
יובל : בעזרת השם יהיה טוב 🙏😘🔯
לינוי : בהצלחה
שלומי : יהודי גאה
לינוי : בהצלחה
שלומי : בהצלחה
לינוי : אוהבים אותכם
לינוי : אוהבים או כפ
יובל : בהצלחה
יובל : בעזרת השם יהיה טוב רק בעזרתו
שלומי : במה למה
יובל : יהודיה גאה
לינוי : בהצלחה
לינוי : אוהבים אותכם
שלומי : בעזרת השם יהיה טוב 🙏❤️
לינוי : בהצלחה
לינוי : בהצלחה
שלומי : אוהבים אותכם
לינוי : בהצלחה
כליינוי : בהצלחה
לינוי : בהמלחה
שלומי : בהצלחה
לינוי : אוהבים אותכם
שךומו : בהצלחה
לינוי : בהצלחה
יובל אוהבים אול: ❤️
לינוי : בהצלחה
שלומי : אוהבים אותכם
לינוי : בהתלחןז
Shay kiglovich
שלמה חרמון: תבורכו והמון הצלחה
שלומי : בהצלחה אוהבים😘😘
שלומי : אוהביםנאותכפ
יובל : בהצלחה
שלומי : אוהבים אותכם
לינוי : בהצלחה
ליהיא : 😦😣
שלומי : אוהבים אותכםןןןםםם
לינויבהצ : המלא
לינוי : בהצלחה
שלומי : אוהבים אותכם
לינוי : בהמלחה
ש
יובל : בעזרת השם יהיה טוב 🙏❣️🔯
לינוי : בהצלחה
לינוי : אוהבים אותכם
שלמוי : בהצלחה
לינוי : בהצלחה
לינוי : אוהבים אותכם
שלומי : בהצלחה
לינוי : נזכור ותא נשכח
שלמי : יהודי גאה
עידן : בעזרת השם יהיה טוב ❣️🙏🔯
לינוי : אוהבים אותכם
שלום : אוהבים אותכם
לינוי : בהצלחה
לינוי : טובים אותכם
שלומי : התליה
לינוי : אוהבים אותכם
לינוי : בהצלחה.
שלומי : בהצלחה
לינוי : בהצלחה
לינוי : בהצלחה
עמית : בהצלחה
יולב : אוהיםסנאול
לינויב : להם
לינוי : אוהביםמאותכפ
לינוי : המלח
שלוםמ : בהצלכנ
לינוי : בצלהח
שלומי : אוהבים אותכם
שלומי : בהצלח
שלומי : בהצלחה
שלמנ : אוהבים אותכם
לינוי : בהצלחה
ציפי נדלר פוני: כבוד והערכה והמון אהבה
ציפי נדלר פוני: כבוד והערכה והמון אהבה
יובל : בעזרת השם יהיה טוב 🙏🔯❣️
לינוי : הצלהחמ
שלמנ : אוהבים אותכם
שלומי : בהצלחה
לינוי : בהצלחה
לינוי : בהצלחה
שלום : והיבפנאוצכם
לינוי : בהצלחה
שלומי : בהצלחה
לינוי : בהצלחההה
לינויב : צלבן גני.
שלומי : וסיפר אותכם
יובל : בהצלחה
לינוי : בהצלחה
שלומי : אוהבים אותכם
שלומי : הצלי
לינוי : בהצלה.
לינוי : רק טוב בעזרת השם
יובל : בהצלחה בעזרת השם
שלום : בהצלחה
עטל : בע״ה תעשו ותצליחו
אברהם שלייר שוש
לינוי : יהודיה גאה
שלומי : בהצלחה
לינוי : בהצלחה
לינוי : בהמלחה
לינוי : בהמלחה
גילי : בהצלחה
יובל : בעזרת השם יהיה טוב ❣️
שלומי : בהצלחה
שלומי : בהמלחה
שלומי : בהצלחה
לינוי : בהצלחה
לינוי : בהצלחה
לינוי : בנמלי
שלומי : בהצלחה ק
שלומי : בהצלחה
שולי : בהצלחה
שמעון : רק טוב בעזרת השם
לינוי : אוהבים אותכם
Cלינויסהצלחה: בהצלה
Cלינויסהצלחה: בהצלה
Cלינויסהצלחה: בהצלה
Cלינויסהצלחה: בהצלה
מאיר ברק : ותבוא עליכם הברכה
יפה בלום : תנו כבוד לניצולים שנשארו
יובל : בעזרת השם יהיה טוב 🔯🙏❣️
לינוי : הצלחה
שמשון : בהצלהמ
לינוי : בהצלחה
שמשון : בהצלחה
מורן
אפי לבקוביץ : היד שהמדינה לא נתנה
אבי הוסטיק: בהצלחה
נורית : כי מגיע לניצולים לחיות בכבוד
לינוי : בהצלחה
שלמי : בהצלחה
שלמי : בהצלחהחמ
לינוי : בהצלחה
נוב : בהמלחה
שלמי : בהצלחה
לינוי : בהצלחה
נועה : בהצלחה
שלממה : בהצלחה
שלמי : בהצלחה
שלמי : בהצלחה
למנוי : בה צלחה
שלמה : בהצלחה
בהצלחה : שלמי
שלמה : אוהבים אותכם
לינוי : בהצלחה
שלמה : בהצלחה
לינוי : אוהבים אותכם
שלמה : בהצלחה
שלמה : אוהבים אותכם
לינוי : בהצלחה
יובל : בהצלחה
יובל : בהחזרת השם יהיה טוב 🙏🔯
שלום : בהצלחה
ךחיונ : אוהבים אומכפמ
שלומ : בהצלחה ק
לינוי : בהחלפ
לינוי : בהצלהמ
שלמה : והביא וצכם
שלימ : בכמל
שלומ : אוהבים אותכם
יובל : בהצלחה
יובל : בעזרת השם יהיה טוב 🙏🔯
לינוי : הצלהמ
יובל : בבהצךחהצ
שךומי : בהצלחה
יובל : בהמלחה
לינוי : בהצלחה
לינוי : בהצלחה
שלמה : בהצלחה
לינוי : בהצלחה
לינוי : בהצלחה
לינוי : בהוצהךמ
לינוי : בהמלחה
יולבם : בהמלחה
שלומי : בהצלחה
לינוי : בהצלחה
שלומי : אוהבים אותכם
ליוני : בהצלחה
שלומי : בהצלחה
לינוי : בהנצחה.
שלומי : בהצלחה
שלומי : יהודי גאה
יובל : בעזרת יהיה טוב ❤️❤️💕
לינוי בצלהח : במגי
מיכל : טובי לא וכתפ
שמעון : בהצלחה
לינוי : בהצלחה
שמעון : בהצלחה
לימוי : בהצלחה
ליאור : בהצלחה
יובל : בהצלחה
לינוי : אוהבים אוצכם
שיל : בהצלח
שיל : בהצלחה
שמעון : יהודי גאה
יובל : בעזרת השם יהיה טוב 🙏❤️
עידו : בהצלחה
עידן : בהצלחה
שמעון : בהצלחה
שמעון : בהצלחה
לינוי : בהצלחה
שמעון : בהצלחה
לינוי : בהצלחה
לינוי : בהצלחה
לינוי : והביאו אותכן
להב גורי
לינוי : אוהבים אוצכם
שלמוי : בהצלחה
לינוי : יהודיה גאה
משה : יהודי גאה
שלומי : אוהבים אוצכם מאור מאוד
ליאנןק : בהצלחה
יולב : אוהבים אותכם
עילאי : בהצלחה
ליאור : בהצלחה
שךומו : אוהבים אותכם
לינוי : בעזרת השם יהיה טוב🙏❤️
יובל : נזכור ולא נשכח 🔯❣️
לימור : אוהבים אותכם
במי : בהצלחה
לימור : בהצלה
לינוי : בהצלחה
לימור : בהצלחה
לימוי : בהצלחה
יובל : בהצלה
לינוי : בהצלחה
שלומי : 🔯🙏
יובל : בהצלחה
לינוי : בהצלחה
לינוי : אוהבים אותכם
שלומי : בהצלחה
לינוי : אוהבים אותכם
לינוי : בהצלחה
לינוי : בהצלחה
לינוי : בהצלחה
לינוי : אוהבים טתכם
שלומי : אוהבים אוצכם
שלומי : בהצלחה
לינוי : 🔯
יובל : בעזרת השם יהיה טוב 🙏🔯
לי : אוהבים אותכם
לי וי : בהצלחה
שלומי : אוהבים אותכם
לינוי : בהצלחה
תמר : אוהבים אותכם 🔯❣️
לינוי : בצלחה
שלומי : בהצלחה
למור : בהצלחה
לינוי : בהצלחה
שלומי : בהצלחה
© 2015 כל הזכויות שמורות אביב לניצולי השואה
האתר פותח על ידי חברת פרומתאוס פיתוח אפליקציות