072-2424404

www.avivshoa.co.il

נותנים יד לניצולי השואה

עמותת אביב לניצולי השואה (ע"ר) מסייעת לניצולי השואה למצות את מכלול הזכויות המגיעות להם.
הסיוע ניתן ללא כל תשלום.
העמותה פועלת להגברת המודעות הציבורית למצבם של ניצולי השואה על מנת שיוכלו לחיות את חייהם בכבוד וברווחה.
עד עכשיו 45655 איש נתנו יד לניצולי השואה
תנו גם אתם יד צהובה ועזרו לניצולי השואה.
על כל יד צהובה שלכם תקבל העמותה תרומה של חמישה שקלים !

רון : בהצלחה
בהצלחה : רו
לינוי : בהצלחנ
אוהבים אותכם : רן
דן : בהצלחה
שושי : בהצלחה
שושי : אוהבים אותכם
שלומי : בהצלחה
שלמה : בהצלחה
לנוי : בהצלחה
דן : ✡️
יובל : בהצלחה
רן : נזכור ולא נשכח
יובל : בהצלחנ
לינוי : בהצלחה
שלמה : בהצלחה
שלמה : בהצלחה
מיראל : בהצלחה
ליאור : בהצלחה
לינוי : בצלחה
ליאור : בהצלחה
ליאור : בהצלחה
יובח : בהצלחה
לינוי : בהצלחה
יובל : בהצלחנ
חינוי : המלחה
בהצלחנ : בהצלחה
לינוי : בהצלחה
אוהבים : אותכם
לינוי : הצלחה
נועה : המלחה
יובח : בהצלחה
יובל : בהצלחה
ליוני : בהצלחה
לינוי : בהצלחה
לינוי : בהצלחה
ליאור : בהצלחה
גיל : בהצלחה
יובל : בהצלחה
יעל
משה : בעזרת השם יהיה טוב 🔯🙏
בייי : עליגו
יןבל : בהצלחה
יובל : בהצלחה
יובל : בהצלחה
שמעון : בעזרת השם יהיה טוב !! ✡
נועה : הצלה
יובלס : יצבד
נועיה : בעינ
יובל : בהצלחה
פנינה דר : באהבה
יובל : בהצלחה
בהצלחה : יובל
🔯 : 🔯
לינוי : המלצה
יובל : בהצלחה
🔯 : 🔯
לינוי : בהצלה
בהצלה : כיחה
לינוי : המלאה
יובל : 🔯
שי 🔯 : 🔯
שלמה 🔯 : 🔯
יובל : המלאה
ל : בהצלחה
נטפךך : נמ
אוהביםנ : אותכם
אלינור : בהצלחה
יובל : בהצלחה
נועה : בהצלחה
יובל : 🔯
מור : ❤️❤️
לינוי : אוהבים אותכם
יובל : בהמלחה
גל : איש בלי שם.
שלמה : בהצלחה
ליאור : בהצלחה
נונו : 🔯
שלומי : אוהבים אותכם
לינוי : בהצלחה
נעה : אוהבים אותכם
נועה : בהצלחה
נמרוד : 🔯
יובל : אןהבים אותכם
נועה : בהצלחה
גלית : בהצלחה
כיי : הני
בהצ : נח
לינוי : בהצלחנ
לינוי : בהצלחנ
ביגד : בנבנס
נועה : בהצלחה
יובל : בהצלחה
נמרוד : בהצלחה
ני : ההלל
החל : בחלק
נהנ : למה
בלבסי : החלהה
נמרוד : בהצלחה אוהבים אותכם
מנה : מצ
יובל : בהצךיה
ננוי : בהמךיה
נמרוד : אוהבים אותכם
נועה : ובמבס
נמרוד : בהצלה
נצרודב : בהמלק
המרוד : בנמלי
לנוי : פה מתי שתבקשו
נויה : אוהבים איתכם
נויה : בהצלחה
נויה : הצלחה
לינוי : בהצלחה
נגה
לירון בדוסה: בזכותם אנחנו כאן!
נועה : אוהבים אותכם
נויה : בהצלחה
נמרוד : בהצלחה
נועה : בהצלחה
לינוי : בהצלחה
רונן : בהצללה
נועה : בהצללה
שלימי : במבצ
נויה : בהצלחה
לימוי : בהצלחה
מצרוד : בב
נועה : בהצלחה
לינוי : בהצלחה
נועה : בהצלחה
שודי : נמ
שלי : בהצלחה
תת : נמ
לוני : בהצלחה
נוי : בהצלחנ
ורדה
נווה
נועה
שירה
ליאור
תמי
מרינה
נינה
מירב
אהרון
שושנה
דניאל
יעקב
דבורה
יובל
שחר
זיו
היי : בהצלחה
G : D
מאור מוסקוביץ: כי זה מגיע להם
בהצלחה : ❣❣
בהצלחה : ❤️❤️
יובל : בהצלחה
יובל : בהצלחה
שןג : בהצלחה
לימור : בהמלחה
בהצלחה : יובל
לינוי : בהצלחה
גל : בהצלחה
ליאורה : בהצלחה
ליאורה : בהצלחה
ליאורה : בהצלחה
ליאורה : בהצלחה
ליאורה : בהצלחה
נועה : בהצלחה
ליאור : בהצלחה
שיר : במזל
שלי : והבין אותכם
ליאור : בצלחה
לינוי : בצלהח
לינוי : בצלהח
לינוי : בהצלחה
יובל : אוהבים
יובל : בצלהח
בהצלחה ק
לינוי : אוהבים
יובל : בצלחה
יוהל : בצלהח
יוהל : בצלהח
לינוי : בהצלחה
לינוי : בהצלחה
מירי : 🔯
ליאור : בהצלחה
ליאור : בהצלחה
שלמה : 🔯
יובל : בהצלחה
גל : בהצלחה
יובל : גיבוריםםםם
נמרוד : בהצלחה
שלי : בהצלחה
רו : 🔯
יובל : בהצלחה
בהצלחה : אוהבים אותכם
בהצלחנ : אוהבים אותכם
שלי : בהצלחה
שלי : בהצלחה
יובל : בהצלחה
תמר
צמרת
שולה : בצלהח
יובל : בהצלחה
שמושם : 🔯
יולבמ : בהצלבה
יובל : זכור ולא נשכח
יובל : גיבורים
עולה : ג'ובניקים
לינוי : בצחחה
שלה : בהצלחה
לירוי : בהצלחה
נמרןןד : בהצלחה
שולה : בהצלחה
ענבר : בצלחה
נמרוד : בהצלחה
שלו. : בהצלחה
ליאורה : בהצלחה
רחלי : בהצלחה
נועה : בהצללה
אור : בהצלחה
גיא : שלום
שלומי : בהצלחה
יובל בהצלחה : בהצלחה
שלומי : בהצלחה
אוהבים : אותכם
שושי : בהצלחה
שושי : במלחה
שושי : בהצלחה
יובל : בהצלחה
נועה : בהצלחה
יובל : בצלחה
בהצלחה : אוהבים
שלומי : אוהבים אותכם
שלומי : בהצלחה
דף דניאל : בהצלחה
שלח : בהמלחה
שלי : בהצלחה
שלי : אוהבים אותכם
יובל : בהצלחה
שמשון : בהצלחה
לונה : בהצלחה
לינוי : בהצלחה
שמשון : תמיד בליבנו
יובל : אוהבים אותכם ק
שושי : בהצלחה
לינת : בהצלחה
לימור : 🔯
שושי : בהצלחה
מורן : גיבורים
שמשון : אוהבים אותכם
נועה : בהצלחה
שילת : בהצלחה
יובל : בהצלחה
אנה : בהצלחה
נועה : בהצלחה
נועה : אוהבים אותכם
שמשון : בהצלחה
נונו : בהצלחה
אבישג : אוהבים אותכם
נונו : בהצלחה
שלומה : בהצלחה
נעפ : אוהבים אותכם
שושנה : בהצלחה
ניעית : בהצלחה
שלומו : אוהבים אותכם וגאים בכם !!!! 🔯
נוני : בהצלחה
שושי : אוהבים אותכם
נועית : בהצלחה
מיטל : גיבורים
נועה : בהצלחה
שלומית : בהצלחה
76טעח : חיעטי
ליאור : בהצלחה
מירי : בהצלחה
שלומית : בהצלחה
ומירי : בהצלחה
שושי : בהצלחה
שלממה : בהצלחה
שלומי : בהצלחה
שלומי : בהצלה
יוהל : בהצלחה
מירב : בהצלחה
יובל : בהצלחה
מאי שלזינגר: מאי
,
1
מעיין : אתם הגיבורים שלי !!
אופק אסקר
ליאור ק. : ✡
קורט ליאל : יוזמה מצויינת. מקווה שזה יקל
שובל : בזכותכם אנחנו כאן תודה לכם ❤️
אלינור : בהצלחה
שלומית : בהצלחה
לימור : 😃😃
יובל : בהצלחה
יובל : בהצלחה
אלינור : 🔯
שיר לביא : בהצלחה
סימה פדלון: תומכים תמיד
© 2015 כל הזכויות שמורות אביב לניצולי השואה
האתר פותח על ידי חברת פרומתאוס פיתוח אפליקציות