072-2424404

www.avivshoa.co.il

נותנים יד לניצולי השואה

עמותת אביב לניצולי השואה (ע"ר) מסייעת לניצולי השואה למצות את מכלול הזכויות המגיעות להם.
הסיוע ניתן ללא כל תשלום.
העמותה פועלת להגברת המודעות הציבורית למצבם של ניצולי השואה על מנת שיוכלו לחיות את חייהם בכבוד וברווחה.
עד עכשיו 46239 איש נתנו יד לניצולי השואה
תנו גם אתם יד צהובה ועזרו לניצולי השואה.
על כל יד צהובה שלכם תקבל העמותה תרומה של חמישה שקלים !

איתן : שורדי שואה לא ניצולי שואה
שירז : שירז דודיאן
שרית חכמון : לא נשכח
מנשה חיים
כפיר קרדליך: פשע נגד האנושות
אדם כהן : Proud to be Jewish
יואב גרינברג: בזכותם אנחנו עם מדינה עצמאית!
אורי : מגיע לכם יותר מלחיות רק בכבוד
Sabrina : Still remember
שלומי : אוהבים אותכם
יובל : בהצלחה
לינוי : בהצלחה
שני : #NEVERFORGET
ליאור : נזכור ולא נשכח 🔯❤️
יובל : אנשים מדהימים
יובל : הם נמצאים בגן עדן גאים בעצמם
ליאור : יהי זכרם ברוך אמן
יובל : עם ישראל חי ❤️🔯
יובל : אנשים מדהימים 🔯❣️
שלום קוטשר: יישר כח
נמרוד : מטרתנו היא לשפר את חייהם
אוראל : לזכור בכל יום בשנה.
אלין : לזכור
סיגל אברהם: בהצלחה מגיע להם לחיות בכבוד!
אופיר
מתן גבאי : אין אהבה יותר גדולה מאהבת חינם
אביתר שגב
שלומי : בעזרת השם יהיה טוב רק בעזרתו🔯
ליאור : בהצלהמב
ש
יובל : בעזרת השם יהיה טוב רק בעזרתו🔯
יובל : בהצלחה
אורית : בהצלחה
עידן שפילר: הכח להמשיך
עידית
חנה נויהוף: לזכר הנרצחים ולמען אלה ששרדו!
ינון בן חמו: תמיד איתכם בלב "להושיט יד"
דבורה : ובחרתה בחיים
עידן פלאות: ובחרת בחיים
חגית פרידמן: רק אהבה !
חגית פרידמן: רק אהבה !
לינוי : אוהבים רוגצפ
יובל : בהצלחה
גלית ארזי : הכוח לשנות
שלומי : אוהבים אותכם
לינוי : בהצלחה
לינוי : בהצלחה
יובל : בהצלחה ק
אלינור : אנחנו כאן לצידכם!!!!!
לימוי : בהצלהחמ
לינוי : אוהביםמאותכם
שלומי : בהצלה
לינוי : אוהבים אותכם
שלומי : בהצלמ
לינוני : בהצחהח
לינוי : בהצלחה
יובל : בעזרת השם יהיה טוב
לינוי : בהצלחה
לינור : אוהבים אותכם
שלומי : בהצלחה
שלימע : בהצלחה
לינוי : בהצלחה
לינטי : בהצלחה
שלומי : בהצלחה
לי וי : בהצלחה
מזל : כי מגיע להם לחיות בכבוד
ליאת ברקן
שלומי : אוהבים אותכפק
לינוני : בהצלחה
שלומי : בעזרת השם יהיה טוב רק בעזרתו❣️
לינוי : בהצלחעה
מאור
לינוי : אוהבים אוצכם
שלומי : בהצלחה
ליארו : בהצחהח
ליאור : בהצלחה
לינוי : בהצלחה
יובל : סהצלהםמ
שלומי : בהצלחה
לינוי : בהצלחה
שלומו : בהצחהח
לינוי : בהצלחה
יובל : בעזרת השם יהיה טוב , רק בעזרתו
לינוי : בהצלהחמ
לינוי : אוהיםאמותכםן
שלומי : בהצחהח
לינוי : בהצחהח
שלומי : בהצלחה
ליוני : בהצחהח
לינוי : אוהביםמאותכם
שלומי : בהצלחה
לינוי : בהצלחה
שלוני : בהצלחה
לינוי : בהצלחה
שלומיס : בהצלחה
ליוניש : בהצלחטש
שלומי : אוהבים וצכם
יובל : בהצלחה
שלומי : בהצלחה
שלימי : בהצלחה
לינוי : בהצלחה
ליאור : בהצלחה
יוכי : שזו תהיה המלחמה האחרונה...
דינה זיגדון
יובל : בהצלחה
לינוי : בהצלחה
כפיר ק' : הם נתנו הכל, כעת תורנו
יובך : בעזרת השם יהיה טוב ❣️🔯
יובל : בהצלחה
ליואור : במלחה
יובל : בהצלחה
לינוי : בהצלחנ
יובל : בהצלחה
שלומי : בהצלחה 🔯🔯
שלומו : בהצלבה
לענוי : סבתיב
שלומי : בהצלחה
לינוי : ב הצלחה
יובל : אוהבים אטתכם
לינוי : בהצלחה
שלומי : אוהבים אוצכם
לינוי : בהצלחה
לינוי : בהצלהמ
לינוי : ב בהצלחה
ליאור : בהצלחה
ספיר : מגיע להם לחיות בתנאים טובים.
שלומי : בהצלחה
לינוי : בהצלחה
שלומי : בהצלחה
לינויבהצלי : בהצלמ
שלומי : בהצלחה
לינוי : בהמלחה
יובל : בהצלה
ליאת דניאל : לא נשכח לעולם
שךומי : אוהבים אותכם
לינעי : אוהבים אוצכם
אגיב לינה : אהבת החיים
לינוי : בהצלחה
לימוי : בהצלחה
לינוי : בהצלחה
שלומי : אוהבים אותכם
לינוי : בהצלחה
שוג : בהצלחה
לינוי : בהצלחה
שלומי : בהצלחה
לינוי : בהצלחה
שלומי אוהבים או: בבב
שלומי : בהצלחה
לינויאןהביפמאןת: אוהבים אותכם
שלומי : בהצחהח
לינוי : בהצלחה
יובל : בהצלחה
לינעי : בהצלחה
יובל : בהצלחה
שלוני : בהלחנה
לינוי : בהצלחה
יובל : בהצלחה
שלומי : בהצצחהה
שלומי : אוהבים אותכם
לימוי : בהצלחה
שלומי : בהצלחה
לינוי : אוהבים אותכםק
יובל : בהצלחה
שלומי : אוהבים אוצכם
רוני : בהצלחה
רינה : נעזור כל עוד ניתן
רינה : נעזור כל עוד ניתן
רינה : נעזור כל עוד ניתן
רינה : נעזור כל עוד ניתן
שלומי : נזכור ולא נשכח
חינוי : בהצלהה
יהודי גאה : גאים בכם
יובל : בעזרת השם יהיה טוב , רק בעזרתו
שלומי : בהצלחה
לינוי : בהצלחה
יאנה
יובל : בעזרת השם יהיה טוב 🙏😘🔯
לינוי : בהצלחה
שלומי : יהודי גאה
לינוי : בהצלחה
שלומי : בהצלחה
לינוי : אוהבים אותכם
לינוי : אוהבים או כפ
יובל : בהצלחה
יובל : בעזרת השם יהיה טוב רק בעזרתו
שלומי : במה למה
יובל : יהודיה גאה
לינוי : בהצלחה
לינוי : אוהבים אותכם
שלומי : בעזרת השם יהיה טוב 🙏❤️
לינוי : בהצלחה
לינוי : בהצלחה
שלומי : אוהבים אותכם
לינוי : בהצלחה
כליינוי : בהצלחה
לינוי : בהמלחה
שלומי : בהצלחה
לינוי : אוהבים אותכם
שךומו : בהצלחה
לינוי : בהצלחה
יובל אוהבים אול: ❤️
לינוי : בהצלחה
שלומי : אוהבים אותכם
לינוי : בהתלחןז
Shay kiglovich
שלמה חרמון: תבורכו והמון הצלחה
שלומי : בהצלחה אוהבים😘😘
שלומי : אוהביםנאותכפ
יובל : בהצלחה
שלומי : אוהבים אותכם
לינוי : בהצלחה
ליהיא : 😦😣
שלומי : אוהבים אותכםןןןםםם
לינויבהצ : המלא
לינוי : בהצלחה
שלומי : אוהבים אותכם
לינוי : בהמלחה
ש
יובל : בעזרת השם יהיה טוב 🙏❣️🔯
לינוי : בהצלחה
לינוי : אוהבים אותכם
שלמוי : בהצלחה
לינוי : בהצלחה
לינוי : אוהבים אותכם
שלומי : בהצלחה
לינוי : נזכור ותא נשכח
שלמי : יהודי גאה
עידן : בעזרת השם יהיה טוב ❣️🙏🔯
לינוי : אוהבים אותכם
שלום : אוהבים אותכם
לינוי : בהצלחה
לינוי : טובים אותכם
שלומי : התליה
לינוי : אוהבים אותכם
לינוי : בהצלחה.
שלומי : בהצלחה
לינוי : בהצלחה
לינוי : בהצלחה
עמית : בהצלחה
יולב : אוהיםסנאול
לינויב : להם
לינוי : אוהביםמאותכפ
לינוי : המלח
שלוםמ : בהצלכנ
לינוי : בצלהח
שלומי : אוהבים אותכם
שלומי : בהצלח
שלומי : בהצלחה
שלמנ : אוהבים אותכם
לינוי : בהצלחה
ציפי נדלר פוני: כבוד והערכה והמון אהבה
ציפי נדלר פוני: כבוד והערכה והמון אהבה
יובל : בעזרת השם יהיה טוב 🙏🔯❣️
לינוי : הצלהחמ
שלמנ : אוהבים אותכם
שלומי : בהצלחה
לינוי : בהצלחה
לינוי : בהצלחה
שלום : והיבפנאוצכם
לינוי : בהצלחה
שלומי : בהצלחה
לינוי : בהצלחההה
לינויב : צלבן גני.
שלומי : וסיפר אותכם
יובל : בהצלחה
לינוי : בהצלחה
שלומי : אוהבים אותכם
שלומי : הצלי
לינוי : בהצלה.
לינוי : רק טוב בעזרת השם
יובל : בהצלחה בעזרת השם
שלום : בהצלחה
עטל : בע״ה תעשו ותצליחו
אברהם שלייר שוש
לינוי : יהודיה גאה
שלומי : בהצלחה
לינוי : בהצלחה
לינוי : בהמלחה
לינוי : בהמלחה
גילי : בהצלחה
יובל : בעזרת השם יהיה טוב ❣️
שלומי : בהצלחה
שלומי : בהמלחה
שלומי : בהצלחה
לינוי : בהצלחה
לינוי : בהצלחה
לינוי : בנמלי
שלומי : בהצלחה ק
שלומי : בהצלחה
שולי : בהצלחה
שמעון : רק טוב בעזרת השם
לינוי : אוהבים אותכם
Cלינויסהצלחה: בהצלה
Cלינויסהצלחה: בהצלה
Cלינויסהצלחה: בהצלה
Cלינויסהצלחה: בהצלה
מאיר ברק : ותבוא עליכם הברכה
יפה בלום : תנו כבוד לניצולים שנשארו
יובל : בעזרת השם יהיה טוב 🔯🙏❣️
לינוי : הצלחה
© 2015 כל הזכויות שמורות אביב לניצולי השואה
האתר פותח על ידי חברת פרומתאוס פיתוח אפליקציות